សេវាកម្ម

Prestige Gift មានផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មរៀបចំ និងវេចខ្ចប់កាដូទៅតាមតំរូវការ និង តំលៃដែលលោកអ្នកចង់បាន ព្រមទាំងមានការដឹកជញ្ជូនទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ!! ហើយពួកយើងធានាជូននូវទាំងគុណភាព ទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពរាល់ពេលដឹកជញ្ជូនការណែនាំកាដូរ

សម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងថាត្រូវទិញអ្វីសម្រាប់អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេឬមិនមានពេលវេលាដើម្បីជ្រើសរើសអំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចោះអ្នកបានមកដល់កន្លែងត្រឹមត្រូវ។


ការខ្ចប់កាដូរ

បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសយកអំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចោះយើងធានាថាអ្នកអាចធ្វើឱ្យអំណោយរបស់អ្នកមើលទៅឆើតឆាយជាងមុនជាមួយនឹងការវេចខ្ចប់ពិសេសរបស់យើង។


ការដឹកជញ្ជូនកាដូរ

មិនមានពេលវេលាដើម្បីទទួលយកកាដូរទេ? គ្មានការព្រួយបារម្ភឡើយ, យើងអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នក។